cover

Warto przeczytać

Dopłaty gmin do wody bez podatku dochodowego

Do Ministerstwa Finansów wpłynął wniosek o wprowadzenie w ustawie o PIT zwolnienia dla dopłat, o których mowa w art. 24 ust. 6 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Dzięki takiemu dofinansowaniu Odbiorcy nie będą obarczani znacznymi kosztami inwestycji, które są uwzględnione w opłatach za wodę i ścieki. Resort Finansów wyjaśnia, iż dopłata nie generuje przychodu w rozumieniu ustawy o PIT.

 

Więcej: Gazeta Prawna z dnia: 03.06.2013 r. „Dopłaty gmin do wody bez podatku dochodowego”

środa 17 lipca 2013


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej