cover

Warto przeczytać

Brytyjscy dostawcy wody przestrzegają przed szczelinowaniem

Organizacje zrzeszające brytyjskich dostawców wody Water UK przestrzega przed konsekwencjami zanieczyszczenia wód gruntowych na skutek szczelinowania hydraulicznego. Do zanieczyszczenia wód gruntowych szkodliwymi chemikaliami oraz  metanem może doprowadzić szczelinowanie w poszukiwaniu gazu łupkowego. W celu zminimalizowania ryzyka organizacja Water UK zadeklarowała gotowość do współpracy z firmami poszukującymi gazu z łupków.

Więcej: Rzeczpospolita z dnia 19.07.2013 r. „Brytyjscy dostawcy wody przestrzegają przed szczelinowaniem”

wtorek 20 sierpnia 2013


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej