cover

Warto przeczytać

UE – lepiej ze ściekami

Według najnowszych danych w Europie w ostatnich latach stwierdzono poprawę sytuacji w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków. Dość duże różnice występują jednak między poszczególnymi państwami. Należy podkreślić ze zdecydowanymi liderami w tej dziedzinie są Niemcy, Holandia i Austria. Na niższym poziomie w tym zakresie są nowi członkowie w UE jednak dzięki dotacją unijnym w wysokości ponad 14 mld euro w latach 2007-2013 poczynili oni znaczne postępy.


Więcej: Przegląd Komunalny z dnia 08.08.2013 r. „UE – lepiej ze ściekami”

środa 4 września 2013


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej