cover

Warto przeczytać

Kolejne miliardy na inwestycje w gospodarkę wodno-ściekową

W Polsce wdrażanie Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych pochłonęło do tej pory 46 mld złotych. Kolejnych 20 mld zł będzie wymagało dokończenie rozpoczętych prac z czego Unia Europejska przeznaczyła na ten cel ponad 1 mld euro. Według zapewnień Ministerstwa Środowiska są jeszcze środki na ten cel z funduszy 2007-2013. Na kolejne inwestycje w najbliższych latach Ministerstwo Środowiska planuje wydać 20 mld zł.


Więcej: Przegląd Komunalny z dnia: 14.10.2013 r. „Kolejne miliardy na inwestycje w gospodarkę wodno-ściekową”

środa 6 listopada 2013


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej