cover

Warto przeczytać

Urzędnik nie zawsze dorobi do swojej pensji

Dla wielu chętnych do pracy urzędach gmin, starostwie czy urzędach centralnych poważnym problemem są ograniczenia w możliwości dodatkowego zarabiania. Ustawy: „o pracownikach samorządowych” i „o służbie cywilnej” oraz ustawa „o ograniczeniu prowadzeniu działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne” nadają takie zakazy, które zabraniają urzędnikom wykonywać zajęć sprzecznych lub związanych z zajęciami, które wykonują w ramach obowiązków służbowych. Głownie chodzi o zajęcia, które mogą wywołać uzasadnione podejrzenie o stronniczość.


Więcej: Rzeczpospolita z dnia: 15.10.2013 r. “Urzędnik nie zawsze dorobi do swojej pensji”

poniedziałek 11 listopada 2013


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej