cover

Warto przeczytać

Miliony na budowy oczyszczalni ścieków

Ministerstwo Środowiska ogłosiło kolejny konkurs o dotacje z Unii Europejskiej. Oznacza to, iż jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki mogą starać się o unijne dotacje z programu „Infrastruktura i środowisko".

Nowo zrealizowane inwestycje na pewno wpłyną pozytywnie na ochronę środowiska oraz na poprawę jakości życia mieszkańców terenów, na których te inwestycje będą realizowane. Konkurs dotyczy środków z części 1.1 „Gospodarka wodno-ściekowa" programu „Infrastruktura i środowisko".


Więcej: Rzeczpospolita z dnia: 15.10.2013 r. “Miliony na budowy oczyszczalni ścieków”

poniedziałek 11 listopada 2013


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej