cover

Warto przeczytać

deficyty wody w glebie

Na skutek kolejnej bezśnieżnej zimy monitoring suszy wskazywał na bardzo silne deficyty wody w glebie.

poniedziałek 27 lipca 2020

czytaj więcejkwestionowanie wysokości stawek ustalonych przez Wody Polskie

Przedsiębiorcy kwestionując wysokość stawek ustalonych przez Wody Polskie, muszą pamiętać o złożeniu stosownego pisma w ciągu 14 dni od dnia otrzymania informacji o ich wysokości oraz z góry przedstawić w nim możliwie obszerne argumenty na uzasadnienie swoich racji.

piątek 24 lipca 2020

czytaj więcejważność dotychczasowych aktów prawnych dot. wyznaczania aglomeracji

Od 1 stycznia 2021 r. dotychczasowe akty prawne w postaci uchwał sejmików województw oraz rozporządzeń wojewodów dot. wyznaczania aglomeracji nie będą ważne.

poniedziałek 20 lipca 2020

czytaj więcejzmiany w sektorze

Analiza danych GUS przeprowadzona przez Izbę Gospodarczą Wodociągi Polskie dotycząca zmian strukturalnych grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON wykazała, iż rośnie liczba spółek handlowych, a zmniejsza się liczba zakładów budżetowych w sektorze wodociągowo-kanalizacyjnym.

piątek 17 lipca 2020

czytaj więcejmodernizacje instalacji mieszających deszczówki ze ściekami

Wody Polskie zapowiadają, iż instalacje, które mieszają deszczówkę ze ściekami będą musiały przejść modernizację.

czwartek 16 lipca 2020

czytaj więcejzrzuty ścieków do Wisły

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie wszczął postępowanie wyjaśniające ws. zrzutów ścieków do Wisły, podczas którego zbadany zostanie stopień szkód w środowisku związanych z częstotliwością zrzutów ścieków do Wisły.

poniedziałek 13 lipca 2020

czytaj więcejwykorzystanie wód opadowych oraz wód odprowadzanych z oczyszczalni

Unia Europejska wprowadziła ogólnoeuropejskie przepisy dotyczące wykorzystania wód opadowych oraz wód odprowadzanych z oczyszczalni.

piątek 10 lipca 2020

czytaj więcejpodstawa prawna wprowadzonych zakazów ograniczenia zużycia wody

Podobnie jak w poprzednim roku początek maja objawił się suszą w Polsce. Niektóre samorządy od razu zapobiegawczo wprowadziły zakaz podlewania ogródków, mycia samochodów a także napełniania basenów wodą z sieci wodociągowej. Za naruszenie zakazu grożą nawet karą grzywny do 5 tyś złotych.

środa 10 czerwca 2020

czytaj więcejanaliza ścieków a koronawirus

Hiszpańscy biolodzy na podstawie badań ustalili, iż analiza wody ze ścieków pozwala przewidzieć kilka tygodni wcześniej nasilenie się epidemii koronawirusa.

piątek 5 czerwca 2020

czytaj więcejwezwanie Komisji Europejskiej po przeprowadzonej kontroli

Komisja Europejska po przeprowadzonej kontroli wezwała Polskę ale także Bułgarię, Czechy i Francję do zapewnienia odpowiedniego zbierania i oczyszczania ścieków komunalnych, zgodnie z wymogami dyrektywy 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych.

wtorek 2 czerwca 2020

czytaj więcej
Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej