cover

Warto przeczytać

Kara za podlewanie roślin na działce, jak z nielegalny dom

Na 125 tyś zł została ustalona opłata legalizacyjna za wydanie przez organy nadzoru budowlanego pozwolenia na wykonanie studni służącej do podlewania roślin. W jednym z miast w Wielkopolsce Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego nałożył na właściciela działki obowiązek przedstawienia pełnej dokumentacji na budowę w.w studni. Zdaniem Inspektora budowa takiej studni wymaga pozwolenia na budowę. Inspektor powołał się na fragment wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu (sygn. IV SA/Po 140/10).

więcej: Rzeczpospolita z dnia: 26.02.2014 r. „Kara za podlewanie roślin na działce, jak z nielegalny dom”

czwartek 20 marca 2014


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej