cover

Warto przeczytać

Ponad 600 tys. kar dla rynku wodociągowo-kanalizacyjnego

W 2013 roku Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał 63 decyzje oraz nałożył ponad 600 tysięcy kar na przedsiębiorstwa działające w branży wodociągowo-kanalizacyjnej.  Aż 39 z tych decyzji dotyczy naruszenia przez przedsiębiorstwa pozycji dominującej na rynku. Duża cześć natomiast dotyczyła naruszenia zbiorowych interesów konsumentów. Wiele z ukaranych przedsiębiorstwo zobowiązało się do dobrowolnej zmiany zakwestionowanych praktyk przez co uniknęły kar finansowych.

Więcej: Rzeczpospolita z dnia: 19.02.2014 r. „Ponad 600 tys. kar dla rynku wodociągowo-kanalizacyjnego”

poniedziałek 24 marca 2014


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej