cover

Warto przeczytać

Ta sama grupa, te same opłaty za przyłącza

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie przyglądając się legalności zapisów uchwały Rada Gminy jednej z miejscowości w Małopolsce orzekł, iż Rady Gmin powinny stosować jednakowe stawki za przyłącza wodociągowe dla wszystkich odbiorców w tej samej grupie taryfowej. Sprawa ta trafiła do w.w Sądu wskutek  skargi Wojewody Małopolskiego w 2013 roku.
Więcej: Rzeczpospolita z dnia: 19.02.2014 r. „Ta sama grupa, te same opłaty za przyłącza”

środa 26 marca 2014


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej