cover

Warto przeczytać

Niewłaściwe przygotowanie inwestycji w zakresie gospodarki wodno-ściekowej

Wiele zmian, które w ostatnich latach nastąpiły w gospodarce wodno-ściekowej było efektem wprowadzania w Polsce standardów obowiązujących w Europie Zachodniej.  Wynikają także z tego zobowiązania, które Polska złożyła przed przystąpieniem do Unii Europejskiej. W czasie ostatnich kilku lat również bardzo wzrosła świadomość ekologiczna społeczeństwa oczekującego czystego środowiska naturalnego oraz wody do spożycia o wysokich standardach co również miało wpływ na zmiany w gospodarce wodno-ściekowej. Zdarza się, iż niektóre inwestycje wodno-ściekowe przygotowywane są jednak w niewłaściwy sposób, który nie odpowiada standardom wymaganym przez Unię Europejską.

Więcej: Portal Samorządowy z dnia 15.04.2014 r. „Niewłaściwe przygotowanie inwestycji w zakresie gospodarki wodno-ściekowej”

piątek 30 maja 2014


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej