cover

Warto przeczytać

Dotacje na kontynuację realizowanych inwestycji środowiskowych

Przedsiębiorcy świadczący usługi wodociągowo-kanalizacyjne oraz jednostki samorządu terytorialnego w zakresie obowiązków własnych gmin mogą ubiegać się do 19 styczna 2015 r. o unijne dotacje z programu „Infrastruktura i środowisko”. Dotacje te przeznaczone są działania mające wpływ na poprawę ochrony środowiska poprzez budowę nowych oraz modernizację już istniejących oczyszczalni ścieków, poprawę ich parametrów oraz rozbudowę infrastruktury służącej do przyjmowania nieczystości przede wszystkim z przedsiębiorstwo oraz gospodarstw domowych.

Więcej:
Rzeczpospolita z dnia 17.12.2014 r. „Dotacje na kontynuację realizowanych inwestycji środowiskowych”
oraz
Portal Samorządowy z dnia 14.11.2014 r. „Kolejne miliony na nowy inwestycje wodno-ściekowe”

wtorek 13 stycznia 2015


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej