cover

Warto przeczytać

Można wygrać posługując się cudzym doświadczeniem

Ogłoszenie dotyczące koncesji na usługi w zakresie zarządzania gospodarką wodno-ściekową ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych. W ogłoszeniu mowa między innymi o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków. Zawarto szerokie wyjaśnienia dotyczących spółek ubiegających się o udzielenie koncesji. Spółki takie w w.w postępowaniu mogą polegać na zdolności innych podmiotów, np. podwykonawców.
Więcej: Rzeczpospolita z dnia 04.12.2014 r. „Można wygrać posługując się cudzym doświadczeniem”

środa 14 stycznia 2015


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej