cover

Warto przeczytać

Gospodarowanie Wodami w Polsce w latach 2012-2013

Ministerstwo Środowiska przygotowało raport „Gospodarowanie Wodami w Polsce w latach 2012-2013”. Jest to raport o stanie wody w Polsce sporządzany przez ministra właściwego ds. gospodarki wodnej co dwa lata i przedkładany do Sejmu. Z raportu możemy dowiedzieć się między innymi ile wody jest w Polsce i gdzie są jej największe pokłady, jakie tereny są zagrożone powodziami a gdzie grozi susza, jak jest utrzymywany majątek wodny oraz wiele innych zagadnień.

Więcej: www.komunalny.pl

niedziela 18 stycznia 2015


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej