4 kadencja, 97 posiedzenie, 1 dzień (15.02.2005)

 

6 punkt porządku dziennego:
Sprawozdanie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (druki nr 3191 i 3677).

Kad. Pos. Dzień Data Nr punktu Mówca
1. 4 97 1 15-02-2005 6 Poseł Sprawozdawca Andrzej Czerwiński
2. 4 97 1 15-02-2005 6 Poseł Jan Szwarc
3. 4 97 1 15-02-2005 6 Poseł Jan Tomaka
4. 4 97 1 15-02-2005 6 Poseł Marek Kuchciński
5. 4 97 1 15-02-2005 6 Poseł Józef Szczepańczyk
6. 4 97 1 15-02-2005 6 Poseł Jan Sztwiertnia
7. 4 97 1 15-02-2005 6 Poseł Tadeusz Wojtkowiak
8. 4 97 1 15-02-2005 6 Poseł Stanisław Gudzowski
9. 4 97 1 15-02-2005 6 Poseł Ryszard Pojda
10. 4 97 1 15-02-2005 6 Poseł Lech Zielonka
11. 4 97 1 15-02-2005 6 Poseł Jerzy Czerwiński
12. 4 97 1 15-02-2005 6 Poseł Stanisław Kalemba
13. 4 97 1 15-02-2005 6 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Andrzej Bratkowski
14. 4 97 1 15-02-2005 6 Poseł Andrzej Czerwiński