cover

Katalog firmNazwaOpis
ELPLAST Sp. z o.o.Producent rur z PE i PP, do systemów wodociągowych, kanalizacyjnych, instalacji wewnętrznych; studni kanaliz. z PE oraz złączek i kształtek z tworzyw sztucznych
EMO TECHNIKA ODWADNIANIA OSADÓWInstalacje zagęszczania i odwadniania osadówDostawa, serwis, części.Przedstawiciel francuskiej firmy EMO S.A.
Endress+Hauser Polska sp. z o.o.pomiary przepływu, sygnalizacja ciśnienia i poziomu, analizafizykochemiczna cieczy (pomiary pH / redoks, tlenu rozpuszczonegom, chloru, mętności, przewodności, analizatory kolorymetryczne), pomiary ...
ENERGOPOL 7 POZNAŃ SAGeneralne wykonawstwo inwestycji
ENKO S.A.Firma produkuje: Przepływomierze elektomegnetyczne, stacje zlewcze sciekow dowozonych, sita kanalowe, piskowniki, separatory pisku, pluczki piasku, zintegrowane urzadzenia do mechanicznego oczyszczani...
Environmental Products and Service LtdEnvironmental Products and Services Ltd od 1997 roku dostarcza rozwiązań w zakresie postępowania z zanieczyszczeniami takimi jak tłuszcze i oleje; proponuje urządzenia służące do oczyszczania wody od...
Envirotech – sp. z o.o.Projektowanie, sprzedaż urządzeń i wykonawstwo z zakresu: stacji uzdatniania wody; oczyszczalni ścieków; sieci wodociągowych i kanalizacyjnych; systemów pomiarowych i rozliczeniowych dla wodociągów i ...
ERGOTEL Sp. z o.o.Bud. nowych oraz renow. istniejących sieci wod-kan metod. tradycyjnymi oraz metod. FLEXOREN, krótkich modułów VIP LINER, rękawa, krakingu oraz przewiertów sterow.
ESPEBEPE BETONSTAL Sp. z o.o.Polimerobetonowe rury i studnie kanalizacyjne, obudowy przepompowni - zbiorniki sztywne, proste w montażu, szczelne, odporne chemicznie.
Esri Polska Sp. z o.o.Dostawca pakietu aplikacji wspomagających zarządzanie infrastrukturą techniczną: dokumentowanie, planowanie i konserwacja sieci wodociągów i kanalizacji.

Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej