cover

Katalog firmNazwaOpis
POLCOMPLEX Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Handlowo-UsługoweRury i kształtki z żeliwa sferoidalnego, armatura przemysłowa, zamknięcia rurociągów, przenośne zapory przeciwpowodziowe.
POLHIT Sp. z o.o. Regionalne Biuro HandloweSystemy komputerowe wspomagające rozliczanie zużycia wody, odprowadzania ścieków. Oprogramowanie wraz z inkasenckim zestawem komputerowym wdrożone u 150 klientów.
Poltraf Sp. z o.o.Realizujemy dostawy aparatury kontrolno-pomiarowej praktycznie do wszystkich gałęzi przemysłu ciężkiego i lekkiego: wodociągów, energetyki, przetwórstwa, gazownictwa, a także dla ciepłownictwa, klimat...
POZPROJEKT Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe
PPH STANDARD Sp. z o.o.Oferujemy dodatki chemiczne do uzdatniania wody: sól warzona tabletkowana, fosforan sodowy, soda amoniakalna, odczynniki i szkło labolatoryjne.
PREUSSAG Sp. z o.o.Projektowanie i generalne wykonastwo stacji uzdatniania wody pitnej, wód przemysłowych i oczyszczalni ścieków, kanalizacja podciśnieniowa, koncepcje, uzgodnienia.
PROEKO Sp. z o.o.Kompletne dokumentacje dla ochrony środowiska, projekty, raporty, badania, rozruchy. Przedstawiciel firm: JUDO i PETKUS Niemcy. 10
PROJPRZEM S.A.Oferujemy projektowanie i wykonawstwo obiektów budowlanych w tym kompleksowe usługi w zakresie prac wod-kan, jak również innych związanych z ochroną środowiska.
Prom-Dragon Sp. z o.o.W swojej ofercie posiadamy: rury PE, PCV, PP, studnie kanalizacyjne, narzędzia, zgrzewarki, żeliwo drogowe, żeliwo wodociągowe, rynny, kotły c.o., oczyszczalnie ścieków, separatory, pompy, zgrzewanie ...
PROMINENT DOZOTECHNIKA Sp. z o.o.Sterowane mikroprocesorem pompy dozujące, membranowe i tłokowe pompy dozujące, regulatory i czujniki pomiarowe (pH, redox, chlor, dwutlenek chloru, ozon, tlen, nadtlenek wodoru, kwas nadoctowy, przewo...

Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej