cover

Katalog firmNazwaOpis
ProWater Uzdatnianie Wody
PRZEDSIĘBIORSTWO BETA S.A.Budownictwo przemysłowe i inżynieryjne: budowa i renowacja oczyszczalni ścieków, bezwykopowe i tradycyjne budowy i renowacje kolektorów i sieci.
PRZEDSIĘBIORSTWO EKO-CELKON Jerzy NowakowskiOferujemy: kraty schodkowe i ręczne, zastawki kanałowe, ciągi higienizacji osadów, przenośniki i inne urządzenia dla oczyszczalni ścieków.
PRZEDSIĘBIORSTWO ELEKTRONIKI PROFESJONALNEJ ALFINE s.c.Niezawodne liczniki wody, ścieków i pulp prawnie uznane przez Urząd Miar; pomiary gęstości i stężenia, suchej masy, pH i in. Doradztwo, szkolenia, serwis.
PRZEDSIĘBIORSTWO MECHANIZACJI BUDOWNICTWA DELTA-ZREMB S.A.Produkujemy zabezpieczenia wykopów ziemnych, deskowania ścienne, deskowania stropowe oraz oferujemy wykonanie wszelkich konstrukcji stalowych.
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI I USŁUG BUDOWLANO - KOMUNALNYCH ABBUD Sp. z o.o.-Przepompownie ścieków z polestru zbrojonego włóknem, polimerobetonu, betonu, -Przydomowe oczyszczalnie ścieków, -Układy sterowania i monitoring.
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE INSTMETProducent armatury naprawczej sieci wodociągowych oraz włazów i wpustów zatrzaskowych.
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO - TRANSPORTOWE Barbara KaczmarekProdukcja rur, kształtek z PVC, PE kanalizacyjnych i wodociągowych w średnicach 20-500 mm, doradztwo techniczne. Zakład stos. syst. zapewnienia jakości ISO 9002
PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWANIA I USŁUG AQUA Sp. z o.o.Koncepcje, projekty budowlane, wykonawcze: oczyszczalni ścieków, pompowni, ujęć wody, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, stacji uzdatniania wody.
PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH ENERGOPOL - LUBLIN S.A.Wykonawca robót związanych z ochroną środowiska i obiektów kubaturowych, producent urządzeń dla oczyszczalni ścieków.

Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej