cover

Katalog firmNazwaOpis
SPAIS S.A. PRZEDSIĘBIORSTWO INNOWACYJNO - WDROŻENIOWEProdukujemy: przetworniki pomiarowe ciśnienia i poziomu cieczy, mierniki cyfrowe, regulatory progowe sterowania pompami, przetworniki siły i układy wagowe.
SPÓŁDZIELNIA PRACY ELEKTRAInstalacje do wytwarzania i dozowania siarczanu żelazawego, dozowania PIX-u, urządzenia sterujące kratami i zastawkami, magnetyzery.
SPÓŁDZIELNIA PRACY PROMONTProdukcja cystern do wody pitnej o dowolnej pojemności-stal kwasoodporna, wszelkie elementy z ww. stali na oczyszczalnie ścieków. Atest PZH SANEPID.
STALEXPORT ODLEWNIA RUR S.A.Produc. ciśnieniowych rur z żeliwa sferoidalnego dla wodoc. i kanaliz., zakres średnic DN100 do DN400-rury kielichowe o połączeniu elastycznym i rury kołnierzowe
STĄPORKÓW-MEIER Sp. z o.o. STAMEI-włazy kanałowe kl.A-F (zamykane, betonowe, szczelne) -wpusty uliczne kl.C-F (zawiasy zamki)-skrzynki, stopnie kanałowe Certyfikaty zgodności PN/EN 124:2000
STB POMPY Sp. z o.o.Sprzedaż pomp wyporowych przewodowych, śrubowych i innych. Urządzenia do oczyszczania ścieków - rozdrabniacze MUNCHER i kraty dyskowe DISCREEN.
TECHNOLOGIE GAZOWE PIECOBIOGAZ Sp. z o.o.Renowacje rurociągów wodnych, kanalizacyjnych, gazowych; średnice DN100 do 500, ciśnienia do 10 bar.
TECHNOPROCUR Sp. z o.o.
Tel-Eko Projekt Sp. z o.o.Jest producentem przemysłowych mierników pH i pH/redox, konduktometrów i tlenomierzy m.in. dla oczyszczalni ścieków i monitorowania procesów technologicznych przemysłu. Produkuje również mierniki w w...
TOPSERW Stanisław Echilczuk, Mirosław Kuziuk Spółka JawnaNiezwykle ważnymi produktami w naszej ofercie są towary służące ochronie środowiska, produkty z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpiecznej obsługi i magazynowania materiałów niebezpieczny...

Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej