cover

Katalog firmNazwaOpis
CARBON Sp. z o.o.Produkcja: węgli aktywnych, katalizatorów i sorbentów, palet i opakowań drewnianych, regeneracja zużytych węgli aktywnych
Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTALPrace badawczo-rozwojowe, udzielanie aprobat technicznych, wydawanie certyfikatów na wyroby z dziedziny inżynierii sanitarnej, normalizacja, centrum informacji instalacji z miedzi, ochrona patentowa, ...
Centrum Elektroniki Stosowanej "CES" Sp. z o.o.CES oferuje agregaty kogeneracyjne wytwarzające w skojarzeniu prąd i ciepło (wykorzystywane również do produkcji chłodu), z gazu ziemnego, oczyszczalnianego, biogazu, od 150kW do 3MW, komory fermentac...
CETCO Poland Sp. z o.o.Kompozytowe materiały do izolowania przeciwwodnego obiektów stwarzających niebezpieczeństwo dla środowiska (składowisk odpadów, wylewisk, systemów odwodnień ciągów komunikacyjnych, zbiorników odcieków...
CHEMEKO Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Usług Specjalistycznych i ProjektowychFirma oferuje kompleksowe usługi w zakresie ochrony środowiska i projektowania technicznego.
CHEMVIRON CARBON. SPAIS S.A. PRZEDSIĘBIORSTWO INNOWACYJNO - WDROŻENIOWEProdukujemy: przetworniki pomiarowe ciśnienia i poziomu cieczy, mierniki cyfrowe, regulatory progowe sterowania pompami, przetworniki siły i układy wagowe.
CHLOREX Przedsiębiorstwo Innowacyjne
CIBA SPECIALTY CHEMICALS WATER TREATMENTS Ltd. Oddział WarszawaKoagulanty, flokulanty syntetyczne - ZETAG, MAGNAFLOC. Urządzenia do sporządzania roztworu flokulantów z postaci proszkowej i płynnej.
CITEC S.A.Projekty, studia komputerowe, modele symulacyjne sieci wod-kan, systemy informacyjne (GIS, mapy numeryczne, bazy danych), wnioski o dofinansowanie.
CLEANPIPE Sp. z o.o.-regeneracja, modernizacja, czyszczenie sieci wodociągowych i zbiorników -powłoki cementowe, pow. z żywic epoksydowych - badanie, przygotowanie i adapt. projektów

Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej