cover

Katalog firm

NazwaEKO KOMPLEKS J. Fidrysiak, J. Palczewska
UlicaPabianicka 43
Miasto95-030 Rzgów
Telefon0-42/637 75 77
Faks0-42/637 75 77
Emailekokomp@lodz.pdi.ne
OpisPolecamy usługi w zakresie badań i analiz wody i ścieków, prac projektowych, operatów wodnoprawnych, raportów oddziaływania na środowisko, ocen, opinii, ekspertyz. Proponujemy najwyższej jakości aparaturę kontrolno-pomiarową firm STIP-ISCO GmbH (analizatory on-line do pomiaru BZT, ChZT, TOC, toksyczności, fosforu całkowitego, fosforanów, azotu amonowego, azotonowego i azotynowego) oraz innych renomowanych firm (tlenomierze, phmetry, konduktometry, przepływomierze, urządzenia do poboru prób, pomiaru poziomów itp.).
KategorieUrządzenia pomiarowe  

Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej