cover

Katalog firm - Działalność szkoleniowa i konsultingowaNazwaOpis
ABM SOLID SARealizacja inwestycji "pod klucz" w zakresie: instalacje do termicznej utylizacji odpadów przemysłowych, szpitalnych i osadów ściekowych; oczyszczalnie ścieków komunalnych i przemysłowych; wykonawstwo...
ABRYS Sp. z o.o.Głównym obszarem działalności ABRYS jest ochrona środowiska i gospodarka komunalna. ABRYS wydaje specjalistyczne czasopisma ogólnopolskie takie jak: „Przegląd Komunalny”, „Ecomanager...
ABRYS Technika Sp. z o.o.Zgodnie z Prawem Ochrony Środowiska i aktami związanymi, wykonujemy programy, koncepcje, projekty budowlane w działach ochrony środowiska, Głównie dla gospodarki wodno-ściekowej i odpadowej. Prowadzim...
AQUA-TECH Smilewicz, Tuz Sp. j.Jesteśmy  dystrybutorem markowego sprzętu dla branży wod-kan i zarządców nieruchomości - urządzeń do opomiarowania mediów (wodomierze, ciepłomierze, przepływomierze, liczniki energi...
ARMATECH Sp. z o.o.Lokalizacja nieszczelności w sieciach wodociągowych: specjalistyczne usługi, sprzedaż przyrządów, szkolenia, zabudowa samochodów, serwis w kraju.
BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SABANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA oferuje kompleksową obsługę klienta w zakresie: rachunków bieżących i lokat terminowych w złotych i w dewizach, w tym rachunki CALL, EKOSZANSA; rozliczeń w systemach HOME BA...
BISTYP-CONSULTING Sp. z o.o.Budujesz? Remontujesz? Licz z BISTYP-em! Bistyp-Consulting Sp. z o.o. publikuje pod postacią wydawnictw książkowych, na płytach CD oraz baz internetowych najobszerniejszą i najbardziej aktualną bazę...
BUDEXPOL SKANSKA Sp. z o.o.BUDEXPOL SKANSKA projektuje i realizuje kompletne oczyszczalnie ścieków, w tym komory fermentacyjne, reaktory beztlenowe, osadniki, instalacje przeróbki osadów, radialne zbiorniki żelbetowe. BUDEXPOL ...
Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTALPrace badawczo-rozwojowe, udzielanie aprobat technicznych, wydawanie certyfikatów na wyroby z dziedziny inżynierii sanitarnej, normalizacja, centrum informacji instalacji z miedzi, ochrona patentowa, ...
Centrum Elektroniki Stosowanej "CES" Sp. z o.o.CES oferuje agregaty kogeneracyjne wytwarzające w skojarzeniu prąd i ciepło (wykorzystywane również do produkcji chłodu), z gazu ziemnego, oczyszczalnianego, biogazu, od 150kW do 3MW, komory fermentac...

Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej