cover

Katalog firm - Działalność szkoleniowa i konsultingowaNazwaOpis
ABM SOLID SARealizacja inwestycji "pod klucz" w zakresie: instalacje do termicznej utylizacji odpadów przemysłowych, szpitalnych i osadów ściekowych; oczyszczalnie ścieków komunalnych i przemysłowych; wykonawstwo...
ABRYS Sp. z o.o.Głównym obszarem działalności ABRYS jest ochrona środowiska i gospodarka komunalna. ABRYS wydaje specjalistyczne czasopisma ogólnopolskie takie jak: „Przegląd Komunalny”, „Ecomanager...
ABRYS Technika Sp. z o.o.Zgodnie z Prawem Ochrony Środowiska i aktami związanymi, wykonujemy programy, koncepcje, projekty budowlane w działach ochrony środowiska, Głównie dla gospodarki wodno-ściekowej i odpadowej. Prowadzim...
AQUA-TECH Smilewicz, Tuz Sp. j.Jesteśmy  dystrybutorem markowego sprzętu dla branży wod-kan i zarządców nieruchomości - urządzeń do opomiarowania mediów (wodomierze, ciepłomierze, przepływomierze, liczniki energi...
ARMATECH Sp. z o.o.Lokalizacja nieszczelności w sieciach wodociągowych: specjalistyczne usługi, sprzedaż przyrządów, szkolenia, zabudowa samochodów, serwis w kraju.

Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej