cover

Katalog firm - Działalność szkoleniowa i konsultingowaNazwaOpis
Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTALPrace badawczo-rozwojowe, udzielanie aprobat technicznych, wydawanie certyfikatów na wyroby z dziedziny inżynierii sanitarnej, normalizacja, centrum informacji instalacji z miedzi, ochrona patentowa, ...
Centrum Elektroniki Stosowanej "CES" Sp. z o.o.CES oferuje agregaty kogeneracyjne wytwarzające w skojarzeniu prąd i ciepło (wykorzystywane również do produkcji chłodu), z gazu ziemnego, oczyszczalnianego, biogazu, od 150kW do 3MW, komory fermentac...
CITEC S.A.Projekty, studia komputerowe, modele symulacyjne sieci wod-kan, systemy informacyjne (GIS, mapy numeryczne, bazy danych), wnioski o dofinansowanie.

Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej