cover

Katalog firm - Działalność szkoleniowa i konsultingowaNazwaOpis
IZBA GOSPODARCZA WODOCIĄGI POLSKIESzkolenia w zakresie standardów regulacji ekonomicznych i ustalania opłat w branży wod-kan, szkolenia zawodowe, specjalistyczne oraz marketingowe.

Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej