cover

Katalog firm - Działalność szkoleniowa i konsultingowaNazwaOpis
LEMTECH Konsulting sp. z o.o.Studia wykonalności, analizy techniczno-ekonomiczne inwestycji, montaż finansowy inwestycji, wnioski do fundacji, funduszy i programów pomocowych, restrukturyzacja przedsiębiorstw komunalnych, optymal...

Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej