cover

Katalog firm - Działalność szkoleniowa i konsultingowaNazwaOpis
NARODOWA FUNDACJA OCHRONY ŚRODOWISKA - EKOLOGICZNE BIURO KONSULTACYJNE - WARSZAWAUsługi konsultacyjne związane z ochroną środowiska, działania edukacyjne, szkoleniowe, oceny oddziaływania na środowisko, przeglądy ekologiczne przedsiębiorstw, plany ochrony parków, badania związane ...

Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej