cover

Katalog firm - OczyszczanieNazwaOpis
A3 Water Solutions GmbHPlanowanie i konstrukcja urządzeń do oczyszczalni ścieków i uzdatniania wody przy zastosowaniu technologii membranowej.Produkcja podwodnych modułów do rozdzielania płynnych i stałych elementów.Red...
AFT Sp. z o.o. AUTOMATION FLUID TECHNIKAutoryzowany przedstawiciel firm z branży armatura i inst. przemysłowe i komun.: INTERAPP, OWENS CORNING,SEEPEX,SISTAG,STRAUB,HKS,GEMu. Dobór i dost. urządzeń.
AGIMIX Sp. z o.o.Firma AGIMIX oferuje mieszadła procesowe o osi pionowej i osi poziomej mające zastosowanie w procesach oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych oraz w procesach przemysłu spożywczego, papierni...
AKWATECH Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Inżynierii KomunalnejAKWATECH - przedsiębiorstwo kompletacji dostaw wyposażenia technologicznego dla obiektów gospodarki wodno-ściekowej. Producent i dostawca systemów głębokiego, drobnopęcherzykowego napowietrzania wody ...
ALFA LAVAL Sp. z o.o.Nowoczesne rozwiązania dotyczące oczyszczalni ścieków komunalnych i przemysłowych oraz przemysłowych procesów wymiany ciepła, zapewniających zmniejszenie zużycia energii, w tym kompletne stacje odwadn...
AQUARIUS & CoProjektowanie, budowa i eksploatacja sieci i obiektów wodociągowo-kanalizacyjnych
BERSON / ALCOCHEM PolandUrządzenia do dezynfekcji wody pitnej, ścieków, powierzchni i opakowań za pomocą naświetlania ultrafioletem.
BEWA Materiały i Roboty Budowlane - Piotr BIAŁKOWSKIProducent separatorów koalescencyjnych o wydajności powyżej 3 l/s. Produkujemy monolityczne obudowy przepompowni ścieków oraz studzienki kanalizacyjne 1000-1200 w oparciu o normę DIN 4034 cz.I. Projek...
BIO ECOLOGY SERVICES Sp. z o.o.W zakres naszych działań wchodzą: biologiczne wspomaganie oczyszczalni ścieków, biodegradacja lagun osadowych oraz zlewisk nieczystości, kontrolowany system zagospodarowania osadów z oczyszczalni ście...
bioARCUS Sp. z o.o.Usługi: 1)dezaktywacji odorów z oczyszczalni ścieków, składowisk, odpadów itp. 2)biologicznego wspomagania oczyszczania ścieków przy pomocy preparatów biol.

Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej