cover

Katalog firm - OczyszczanieNazwaOpis
BERSON / ALCOCHEM PolandUrządzenia do dezynfekcji wody pitnej, ścieków, powierzchni i opakowań za pomocą naświetlania ultrafioletem.
BEWA Materiały i Roboty Budowlane - Piotr BIAŁKOWSKIProducent separatorów koalescencyjnych o wydajności powyżej 3 l/s. Produkujemy monolityczne obudowy przepompowni ścieków oraz studzienki kanalizacyjne 1000-1200 w oparciu o normę DIN 4034 cz.I. Projek...
BIO ECOLOGY SERVICES Sp. z o.o.W zakres naszych działań wchodzą: biologiczne wspomaganie oczyszczalni ścieków, biodegradacja lagun osadowych oraz zlewisk nieczystości, kontrolowany system zagospodarowania osadów z oczyszczalni ście...
bioARCUS Sp. z o.o.Usługi: 1)dezaktywacji odorów z oczyszczalni ścieków, składowisk, odpadów itp. 2)biologicznego wspomagania oczyszczania ścieków przy pomocy preparatów biol.
BIOKONSULT Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo WielobranżowePrzedsiębiorstwo Wielobranżowe BIOKONSULT od 1989 roku prowadzi działalność w zakresie inżynierii środowiska koncentrując się na problematyce ściekowej. Budujemy oczyszczalnie ścieków komunalnych o pr...
BIOVAC Sp. z o.o.Oferujemy projektowanie, budowę, rozruch i obsługę wysokosprawnych oczyszczalni BIOVAC o wydajności od 1-1000 m3/d. Są one szczególnie przydatne na terenach wiejskich, gdzie przewidywana jest etapowa ...
BIOX Zakład Urządzeń NatleniającychProducent wyposażenia oczyszczalni ścieków: natleniacze, mieszadła, żurawiki, wciągarki, prowadnice.
BIWATER MEGADEX Sp. z o.o.Projektowanie i budowa oczyszczalni ścieków komunalnych i przemysłowych, w tym oczyszczalni małych o przepustowościach od 100 do 2000 m3/d, modernizacja istniejących oczyszczalni ścieków; dostawa urzą...
Brenntag Polska Sp. z o.o.Dystrybutor środków i surowców chemicznych do wszystkich gałęzi przemysłu. W zakresie uzdatniania wody i ścieków oferujemy koagulanty, flokulanty, środki dezynfekcyjne (ClO2), węgle aktywowane firmy S...
BRZESKA FABRYKA POMP I ARMATURY MEPROZET Sp. z o.o.Firma prod. bezobsługowe zbiornikowe przepomp. ścieków, pompy: zatapialne, poziome i wałowe do cieczy zanieczysz., mieszadła śmigłowe do ścieków, armat. żeliw. wod-kan

Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej