cover

Katalog firm - OczyszczanieNazwaOpis
Environmental Products and Service LtdEnvironmental Products and Services Ltd od 1997 roku dostarcza rozwiązań w zakresie postępowania z zanieczyszczeniami takimi jak tłuszcze i oleje; proponuje urządzenia służące do oczyszczania wody od...
FABRYKA APARATURY I URZĄDZEŃ FAMET S.A.Famet S.A. produkuje i dostarcza nowoczesne i sprawdzone urządzenia do mechan. oczyszczania ścieków: automat. sita, kraty, separatory piasku oraz kompl. zestawy.
FESTO Sp. z o.o.Pneumatyka dla systemów uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków, inżynierii wodnej. Zawory i wyspy zaworowe, napędy liniowe i obrotowe, systemy pozycjonowania. Sterowniki programowalne, pulpity operato...
Filtech Technika Odwadniania Osadów Sp. z o.o. Specjalistyczne usługi w zakresie przemysłowego czyszczenia zbiorników technologicznych na Oczyszczalniach Ścieków, SUW z gęstego osadu, piasku oraz skratek wleczonych. Przewoźne prasy f...
FP-AIRTECH s.j.Dmuchawy typu roots'a do napowietrzania ścieków, dmuchawy membranowe, łopatkowe, śrubowe, wentylatory bocznokanałowe. Serwis i remonty dmuchaw wszystkich producentów. Materiały eksploatacyjne. Ruszty ...
GALVATEK Sp. z o.o./GALVATEK OYGALVATEK oferuje: urządzenia do uzdatniania wody, ścieków i wód procesowych oraz sprzęt dla przemysłu i sektora komunalnego. Dostarczamy również linie do obrabiania powierzchniowego. Urządzenia do ocz...
GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWAZagospodarowanie odpadów przemysłowych i komunalnych, gospodarka wodno-ściekowa, oszczędność energii i ochrona powietrza, pełny monitoring środowiska, czystsza produkcja ,odpady przemysłowe, technolog...
GWDA Spółka Wodno-ŚciekowaSystemy zagospodarowania odpadów organicznych, projektowanie i wykonawstwo kompostowni, konsulting - odpady, prefabrykowane toalety.
H2O Rozwiązania Proekologiczne Sp. z o.o.H2O jest liderem polskiego rynku mieszania w komorach fermentacyjnych, mechanicznego napowietrzania osadu czynnego oraz wynajmu systemów napowietrzania. Dostarczamy bezkonkurencyjne rozwiąz...
HOBAS Sp. z o.o.Rury i kształtki HOBAS stosowane są do sieci wodociągowych, kanalizacji i systemów irygacyjnych, ścieków przemysłowych w instalacjach podziemnych i naziemnych.

Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej