cover

Katalog firm - Programy komputerowe

NazwaABRYS Sp. z o.o.
UlicaDaleka 33
Miasto60-124 Poznań
Telefon0-61/655 81 00
Faks0-61/655 81 01
Emailbiuro@abrys.pl
OpisGłównym obszarem działalności ABRYS jest ochrona środowiska i gospodarka komunalna. ABRYS wydaje specjalistyczne czasopisma ogólnopolskie takie jak: „Przegląd Komunalny”, „Ecomanager”, „Recykling”, „Czysta Energia”, „Wodociągi-Kanalizację” „Zieleń Miejską” oraz rocznik „Leksykon Techniki Komunalnej”. ABRYS organizuje szkolenia i konferencje z zakresu ochrony środowiska. Wiodące tematy konferencji to: gospodarka odpadami, gospodarka wodno-ściekowa, przestrzeń miejska. Abrys jest organizatorem Międzynarodowego Kongresu Ochrony Środowiska ENVICON. Dział Analiz i Projektów ABRYS zapewnia: Opracowywanie programów ochrony środowiska, Sporządzanie raportów z wykonania programu ochrony środowiska, Opracowywanie programów usuwania azbestu wraz z przeprowadzeniem inwentaryzacji, Wykonywanie projektów budowy oraz rekultywacji składowisk, Doradztwo w zakresie ochrony środowiska, Sporządzanie raportów oddziaływania inwestycji na środowisko, Uzyskiwanie decyzji w zakresie ochrony środowiska, Opracowywanie operatów wodnoprawnych, Opracowywanie wniosków na potrzeby uzyskania pozwolenia zintegrowanego Edukacja ekologiczna.ABRYS prowadzi branżowy serwis informacyjny www.komunalny.pl oraz portal edukacji ekologicznej www.zielonalekcja.pl.Więcej na www.abrys.pl
KategorieProgramy komputerowe  Działalność szkoleniowa i konsultingowa  

Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej