cover

Katalog firm - Rury i kształtkiNazwaOpis
HOBAS Sp. z o.o.Rury i kształtki HOBAS stosowane są do sieci wodociągowych, kanalizacji i systemów irygacyjnych, ścieków przemysłowych w instalacjach podziemnych i naziemnych.
HUTA FERRUM S.A.Stalowe rury ze szwem od Fi 114,3mm do Fi 2020mm. Izolowanie rur -wew. powłoka cement. dla gosp. wod-ściekowej -zew. trójwarstw. izolacj. polietylenowa 3 LPE
HYDROBUD S.C. Inżynieria ŚrodowiskaProjektowanie i budowa przepompowni ścieków i zestawów hydroforowych wraz z układami zasilająco - sterującymi i monitoringiem. Budowa i modernizacja stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków. Spr...

Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej