cover

Katalog firm - Sprzęt zabezpieczający ratowniczyNazwaOpis
PRZEDSIĘBIORSTWO MECHANIZACJI BUDOWNICTWA DELTA-ZREMB S.A.Produkujemy zabezpieczenia wykopów ziemnych, deskowania ścienne, deskowania stropowe oraz oferujemy wykonanie wszelkich konstrukcji stalowych.
ZAOPATRZENIE BUDOWNICTWA BUDOSPRZĘT Sp. z o.o.Dzierżawa i sprzedaż obudów wykopów firmy EMONDS STAUDINGER oraz deskowań stropów, ścian i rusztowań ramowych.

Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej