cover

Katalog firm - Urządzenia pomiaroweNazwaOpis
EKO KOMPLEKS J. Fidrysiak, J. PalczewskaPolecamy usługi w zakresie badań i analiz wody i ścieków, prac projektowych, operatów wodnoprawnych, raportów oddziaływania na środowisko, ocen, opinii, ekspertyz. Proponujemy najwyższej jakości apara...
Endress+Hauser Polska sp. z o.o.pomiary przepływu, sygnalizacja ciśnienia i poziomu, analizafizykochemiczna cieczy (pomiary pH / redoks, tlenu rozpuszczonegom, chloru, mętności, przewodności, analizatory kolorymetryczne), pomiary ...
ENKO S.A.Firma produkuje: Przepływomierze elektomegnetyczne, stacje zlewcze sciekow dowozonych, sita kanalowe, piskowniki, separatory pisku, pluczki piasku, zintegrowane urzadzenia do mechanicznego oczyszczani...

Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej