cover

Katalog firm - Urządzenia pomiaroweNazwaOpis
EKO KOMPLEKS J. Fidrysiak, J. PalczewskaPolecamy usługi w zakresie badań i analiz wody i ścieków, prac projektowych, operatów wodnoprawnych, raportów oddziaływania na środowisko, ocen, opinii, ekspertyz. Proponujemy najwyższej jakości apara...
Endress+Hauser Polska sp. z o.o.pomiary przepływu, sygnalizacja ciśnienia i poziomu, analizafizykochemiczna cieczy (pomiary pH / redoks, tlenu rozpuszczonegom, chloru, mętności, przewodności, analizatory kolorymetryczne), pomiary ...
ENKO S.A.Firma produkuje: Przepływomierze elektomegnetyczne, stacje zlewcze sciekow dowozonych, sita kanalowe, piskowniki, separatory pisku, pluczki piasku, zintegrowane urzadzenia do mechanicznego oczyszczani...
FABRYKA WODOMIERZY POWOGAZ S.A.Wodomierze do wody zimnej, ciepłej i gorącej; przepływomierze do irygacji; ciepłomierze elektroniczne; nawiertki wodociągowe.
FAPO - Pompy i Systemy DozowaniaWiodący polski producent pomp dozujących i armatury. Produkcja, kompletacja i serwis urządzeń, wytwarzanie systemów automatyzacji procesów dozowania, stacji przygotowania i dozowania koagulantów (PIX,...
FIRMA IRMECO IRREK s.c. Ryszard Klisz, Janusz GawędaKompleksowe wyposażanie laboratoriów, aparatura z dziedziny ochrony środowiska, sprzęt laboratoryjny, przyrządy do analizy wody i powietrza.
GREMESJesteśmy nowoczesnym przedsiębiorstwem działającym na polskim rynku w branży AKPiA. Oferujemy kompleksowe systemy pomiarowe w oparciu o analizatory procesowe i laboratoryjne, spełniające standardy naj...
GWE POL-BUD Sp. z o.o.Oferujemy pełną gamę materiałow do budowy i wyposażenia studni głebinowych, pompy, rury pompowe, napowierzchniowe obudowy studzienne. Wykonujemy prace serwisowe związane z diagnostyką oraz regeneracją...
GWF MessSysteme AGGWF MessSysteme AG jest wiodącą firmą ze Szwajcarii zajmującą się opomiarowaniem i rejestracją danych dotyczących zużycia wody,  ścieków, gazu, energii elektrycznej i ciepła. Wyznacza tren...
HAAN POL Przedsiębiorstwo Handlowe Andrzej DornaZawory: ogólnego przeznaczenia (elektromagnetyczne, pneumatyczne), do analiz, dla pneumatyki (wielodrogowe, wyspy zaworowe), procesowe (elektromagnetyczne, pneumatyczne, z napędem elektrycznym), propo...

Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej