cover

Katalog firm - Urządzenia pomiaroweNazwaOpis
Itron Polska sp. z o.o.Światowy producent wodomierzy. Polecamy wodomierze o parametrach lepszych niż klasa C: jednostrumieniowe FLODIS, FLOSTAR M w zakresie średnic DN15 - DN150, objętościowe AQUADIS+ zachowujące te same pa...
Liquid Fuels Sp. z o.o.Przedpłatowy system rozliczania (pre-paid): rozliczanie Klientówindywidualnych za zużycie wody oparty na urządzeniach przedpłatowych.Sprzedaż wody odbywa się przy zastosowaniu elektronicznych kart...
MERA SPÓŁKA z o.o.-sprzedaż aparatury pomiarowej do kontroli parametrów wody i ścieków -projektowanie i wykonawstwo systemów sterowania i monitorowania
MERAWAY Sp. z o.o.Systemy monitoringu i sterowania w tym drogą radiową, automatyka, projektowanie, dostawy urządzeń, montaż.
MERCK Sp. z o.o.Firma MERCK kompleksowo wyposaża laboratoria chemiczne i mikrobiologiczne dla oczyszczalni ścieków, stacji uzdatniania wody oraz przemysłu.
Metrohm Polska sp. z o.o.Szwajcarski producent aparatury laboratoryjnej i kontrolno-pomiarowej.pH-metry, miareczkowanie, woltamperometria, chromatografia jonowa (IC), elektrody jonoselektywne, kolorymetria. Pomiary on-lin...
METRON Sp. z o.o.Metron to Zintegrowany System Opomiarowania i Rozliczeń - w skład którego wchodzi opomiarowanie zużycia: wody, energii cieplnej, energii elektrycznej, gazu.
MIROMETR Sp. z o.o.Produkcja wodomierzy klasy A,B,C radiowy system odczytu IZAR legalizacja i serwis wodomierzy.
OMC ENVAG Sp. z o.o.Aparatura kontrolno-pomiarowa - przemysłowa, laboratoryjna i terenowa do analiz wody, powietrza, gazów procesowych, ścieków, osadów, żywności, gleby. Spektrofotometry, kolorymetry, mierniki ChZT, BZT,...
PERFECT WATER SYSTEMS Sp. z o.o.Urządzenia on-line do pomiaru twardości wody, pH, przewodności oraz kolorymetryczne zestawy testowe do badania wody. Kompletne instalacje do filtracji i zmiękczania wody, instalacje odwróconej osmozy,...

Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej