cover

Katalog firm - UzdatnianieNazwaOpis
ECOPOL Przedsiebiorstwo badawczo-wdrozeniowe ochrony srodowiskaProjektowanie, budowa oraz modernizacja instalacji uzdatniania wody. Produkcja masy aktywnej G-1 i L-1 sluzacych do odzelaziania, odmanganiania i alkalizacji wody. Sprzedaz surowcow do uzdatniania wod...
EKO-CHEMIADystrybucja koagulantów żelazowych i glinowych do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków. Sprzedaż polielektrolitów oraz innych chemikaliów stosowanych na ujęciach wody i oczyszczalniach ścieków. Kom...
EKOFINN-POL Sp. z o.o.Dostawa, montaż, serwis: złoża biologiczne BIOCLERE, urządzenia do zagęszczania i odwadniania osadów DRAIMAD, MONOBELT, SCRUDRAIN
Envirotech – sp. z o.o.Projektowanie, sprzedaż urządzeń i wykonawstwo z zakresu: stacji uzdatniania wody; oczyszczalni ścieków; sieci wodociągowych i kanalizacyjnych; systemów pomiarowych i rozliczeniowych dla wodociągów i ...

Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej