cover

Katalog firm - UzdatnianieNazwaOpis
GALVATEK Sp. z o.o./GALVATEK OYGALVATEK oferuje: urządzenia do uzdatniania wody, ścieków i wód procesowych oraz sprzęt dla przemysłu i sektora komunalnego. Dostarczamy również linie do obrabiania powierzchniowego. Urządzenia do ocz...
GENOVA SYSTEM POLAND Sp. z o.o.Filtry sedymentacyjne i węglowe, zmiękczacze, odżelaziacze, odwrócona osmoza, instalacje sanitarne z C-PVC i PP.
GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWAZagospodarowanie odpadów przemysłowych i komunalnych, gospodarka wodno-ściekowa, oszczędność energii i ochrona powietrza, pełny monitoring środowiska, czystsza produkcja ,odpady przemysłowe, technolog...
GRYFSKAND Sp. z o.o. w Gryfinie o/w Hajnówce, ZAKŁAD PRODUKCJI WĘGLI AKTYWNYCHProdukcja węgli aktywnych. Produkcja węgla drzewnego.
GWDA Spółka Wodno-ŚciekowaSystemy zagospodarowania odpadów organicznych, projektowanie i wykonawstwo kompostowni, konsulting - odpady, prefabrykowane toalety.

Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej