cover

Katalog firm - UzdatnianieNazwaOpis
H. CEGIELSKI - POZNAŃ S.A.Dmuchawy promieniowe typu DA (wydajność:2000÷100000m3/h, nadciśnienie:20÷190 kPa) i typu DW(wydajność:30÷2000 m3/h, nadciśnienie:5÷65 kPa).
HYDROBUD S.C. Inżynieria ŚrodowiskaProjektowanie i budowa przepompowni ścieków i zestawów hydroforowych wraz z układami zasilająco - sterującymi i monitoringiem. Budowa i modernizacja stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków. Spr...
HYDROBUDOWA 9 Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane Sp. z o.o.Kompleksowa realizacja obiektów ochrony środowiska i gospodarki wodnościekowej. Produkcja urządzeń dla oczyszczalni ścieków.

Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej