cover

Katalog firm - UzdatnianieNazwaOpis
KEMIPOL Sp. z o.o.Produkcja koagulantów żelazowych i glinowych do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków, sprzedaż polielektrolitów, kompletacja i dostawa instalacji dozujących.
KRUGER Sp. z o.o.Firma Kruger oferuje wyspecjalizowane usługi w zakresie oczyszczalni ścieków i uzdatniania wody: realizację obiektów pod klucz, dostawy urządzeń.

Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej