cover

Katalog firm - UzdatnianieNazwaOpis
RADUS Sp. z o.o.- oferuje wyroby firm DESOTEC - węgiel aktywowany PUROLITE - żywice jonowymienne do uzdatniania wody HERCULES - chemikalia i preparaty do korekcji wody OSMONICS AUTOTROL - stacje uzdatniania wody - zm...

Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej