cover

Katalog firm - UzdatnianieNazwaOpis
UNICO Sp. z o.o.Produkcja wysokojakościowych koagulantów żelazowych wykorzystywanych w procesie uzdatniania wody i oczyszczania ścieków. Stosowane są jako doskonałe środki strącające i koagulujące związki fosforu...
UNITEX Sp. z o.o. Centrum Badawczo-WdrożenioweUrządzenia do odżelaziania, odmanganiania, filtracji, zmiękczania, demineralizacji oraz odwróconej osmozy. Dostarczamy kompletne stacje uzdatniania wody dla potrzeb przemysłu oraz indywidualnych odbio...

Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej