cover

Katalog firm - UzdatnianieNazwaOpis
CARBON Sp. z o.o.Produkcja: węgli aktywnych, katalizatorów i sorbentów, palet i opakowań drewnianych, regeneracja zużytych węgli aktywnych
CIBA SPECIALTY CHEMICALS WATER TREATMENTS Ltd. Oddział WarszawaKoagulanty, flokulanty syntetyczne - ZETAG, MAGNAFLOC. Urządzenia do sporządzania roztworu flokulantów z postaci proszkowej i płynnej.
CITEC S.A.Projekty, studia komputerowe, modele symulacyjne sieci wod-kan, systemy informacyjne (GIS, mapy numeryczne, bazy danych), wnioski o dofinansowanie.
COWGAK Zenon PiechotaSystemy produkcji firmy COWGAK, urządz.: przepomp. ścieków, separatory oleju i tłuszczu, neutralizatory wód zakwasz., klapy zwrotne do DN2000,szamba,zbiorniki z TWS.
DANIELI CORUS Sp. z o.o.Dostawca filtrów piaskowych DYNASAND i separatorów LAMELLA-uzdatnianie wód do stand. wód pitnych i procesowych, oczyszczanie ścieków komunalnych i przemysłd
DEMPOL - ECO Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Usług TechnicznychProdukcja wysokozasadowych koagulantów glinowych FLOKOR do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków; projektowanie technologii chemicznego oczyszczania ścieków i uzdatniania wody; ...
DOLSIN Dolnośląska Spółdzielnia NiewidomychDOLSIN jest od wielu lat znanym producentem pierścieni Białeckiego w formie pojedynczej i w pakietach zgrzewanych. Pierścienie Białeckiego stosuje się: w procesach absorpcji i desorpcji, rektyfikacji,...
DREM EKO Biuro Konsultingowo-HandloweGeneralny dystrybutor w Polsce urządzeń firm: MILTON ROY EUROPE, B&C ELECTRONICS, HF SCIENTIFIC, Inc., STANDARD PUMP, PRICE PUMP. Dystrybucja, kompletacja, serwis: pomp dozujących, stacji przygotowani...
ECOPOL Przedsiebiorstwo badawczo-wdrozeniowe ochrony srodowiskaProjektowanie, budowa oraz modernizacja instalacji uzdatniania wody. Produkcja masy aktywnej G-1 i L-1 sluzacych do odzelaziania, odmanganiania i alkalizacji wody. Sprzedaz surowcow do uzdatniania wod...
EKO-CHEMIADystrybucja koagulantów żelazowych i glinowych do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków. Sprzedaż polielektrolitów oraz innych chemikaliów stosowanych na ujęciach wody i oczyszczalniach ścieków. Kom...

Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej