cover

Katalog firm - UzdatnianieNazwaOpis
EKOFINN-POL Sp. z o.o.Dostawa, montaż, serwis: złoża biologiczne BIOCLERE, urządzenia do zagęszczania i odwadniania osadów DRAIMAD, MONOBELT, SCRUDRAIN
Envirotech – sp. z o.o.Projektowanie, sprzedaż urządzeń i wykonawstwo z zakresu: stacji uzdatniania wody; oczyszczalni ścieków; sieci wodociągowych i kanalizacyjnych; systemów pomiarowych i rozliczeniowych dla wodociągów i ...
FESTO Sp. z o.o.Pneumatyka dla systemów uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków, inżynierii wodnej. Zawory i wyspy zaworowe, napędy liniowe i obrotowe, systemy pozycjonowania. Sterowniki programowalne, pulpity operato...
FIRMA GUTKOWSKI - ENERGOOSZCZĘDNE POMPOWNIE I NATURALNE UZDATNIANIE WODYProdukcja: zestawy pompowe, rejestratory ciśnień sieci wodociągowych. Automatyzacje i wizualizacje, modernizacje i budowy obiektów. Sprzedaż pomp w dobrej cenie.
GALVATEK Sp. z o.o./GALVATEK OYGALVATEK oferuje: urządzenia do uzdatniania wody, ścieków i wód procesowych oraz sprzęt dla przemysłu i sektora komunalnego. Dostarczamy również linie do obrabiania powierzchniowego. Urządzenia do ocz...
GENOVA SYSTEM POLAND Sp. z o.o.Filtry sedymentacyjne i węglowe, zmiękczacze, odżelaziacze, odwrócona osmoza, instalacje sanitarne z C-PVC i PP.
GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWAZagospodarowanie odpadów przemysłowych i komunalnych, gospodarka wodno-ściekowa, oszczędność energii i ochrona powietrza, pełny monitoring środowiska, czystsza produkcja ,odpady przemysłowe, technolog...
GRYFSKAND Sp. z o.o. w Gryfinie o/w Hajnówce, ZAKŁAD PRODUKCJI WĘGLI AKTYWNYCHProdukcja węgli aktywnych. Produkcja węgla drzewnego.
GWDA Spółka Wodno-ŚciekowaSystemy zagospodarowania odpadów organicznych, projektowanie i wykonawstwo kompostowni, konsulting - odpady, prefabrykowane toalety.
H. CEGIELSKI - POZNAŃ S.A.Dmuchawy promieniowe typu DA (wydajność:2000÷100000m3/h, nadciśnienie:20÷190 kPa) i typu DW(wydajność:30÷2000 m3/h, nadciśnienie:5÷65 kPa).

Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej