cover

Katalog firm - UzdatnianieNazwaOpis
HYDROBUD S.C. Inżynieria ŚrodowiskaProjektowanie i budowa przepompowni ścieków i zestawów hydroforowych wraz z układami zasilająco - sterującymi i monitoringiem. Budowa i modernizacja stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków. Spr...
HYDROBUDOWA 9 Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane Sp. z o.o.Kompleksowa realizacja obiektów ochrony środowiska i gospodarki wodnościekowej. Produkcja urządzeń dla oczyszczalni ścieków.
KEMIPOL Sp. z o.o.Produkcja koagulantów żelazowych i glinowych do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków, sprzedaż polielektrolitów, kompletacja i dostawa instalacji dozujących.
KRUGER Sp. z o.o.Firma Kruger oferuje wyspecjalizowane usługi w zakresie oczyszczalni ścieków i uzdatniania wody: realizację obiektów pod klucz, dostawy urządzeń.
Metrohm Polska sp. z o.o.Szwajcarski producent aparatury laboratoryjnej i kontrolno-pomiarowej.pH-metry, miareczkowanie, woltamperometria, chromatografia jonowa (IC), elektrody jonoselektywne, kolorymetria. Pomiary on-lin...
Optimum Sp. z o.o.Optimum Sp. z o.o. jest dystrybutorem najwyższej jakości stabilizowanego podchlorynu sodu (NaOCl) firmy Solvay o nazwie Eau de Javel An-Ma. Produkt nasz ma najlepsze na rynku parametry trwałości aktyw...
P.H.U. AquanurFirma istnieje od 1985r. Naszą specjalnością są prace w oczyszczalniach ścieków i ujęciach brzegowych wody. Posiadamy certyfikat OHSAS 18001:2007 niezbędny do wykonywania prac podwodnych. Przykładow...
P.P.H.U. EKO-INSTAL1. Worki filtracyjne do Draimad`u. 2. Worki filtracyjne do Workes i innych workownic 3. Węże ssawne i tłoczne PVC 4. Liny, linki, 5. Hydroizolaje 6. Materialy filtracyjne 7. Projektowanie ...
PPH STANDARD Sp. z o.o.Oferujemy dodatki chemiczne do uzdatniania wody: sól warzona tabletkowana, fosforan sodowy, soda amoniakalna, odczynniki i szkło labolatoryjne.
PREUSSAG Sp. z o.o.Projektowanie i generalne wykonastwo stacji uzdatniania wody pitnej, wód przemysłowych i oczyszczalni ścieków, kanalizacja podciśnieniowa, koncepcje, uzgodnienia.

Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej