cover

Lista uczestników

Lista uczestników zamkniętego forum dyskusyjnego

Na liście dyskusyjnej zarejestrowanych jest:
- kanalizacja: 1123 osób
- wodociągi: 1103 osób
- zarzadzanie: 1095 osoby

Ze względu na postanowienia ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883) tekst jednolity z dnia 17 czerwca 2002 r. (Dz.U. Nr 101, poz. 926 z pózn. zm.) dane uczestników list dyskusyjnych na otwartej stronie Forum są ukryte. Poniżej podajemy nr uczestnika oraz przedsiębiorstwo w jakim pracuje.

Kanalizacjacja - oczyszczanie ścieków, przepompownie i sieci kanalizacjacyjne
(technologia, urządzenia, materiały, wykonawcy, itp.)

NumerNazwa firmy
1126Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., ul. Armii Krajowej 26, 17-300 Siemiatycze
1127Zakład Gospodarki Komunalnej w Pruchniku
1129Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. K. Szamoty 42B 07-100 Węgrów
1130Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Białobrzegach
1131Infrastruktura Niepołomice Sp. z o.o.
1132Zakład Energii Cieplnej i Usług Komunalnych w Jastrowiu
1133Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dęblinie
1134OPWiK Sp. z o.o. w Ostrołęce
1135Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Kąty Wrocławskie
1136Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Leszno
1137Miejska Gospodarka Komunalna sp. z o.o. Oleśnica
1138Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Świnoujście
1140Świdnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Świdnicy Spółka z o.o.
1141Świdnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
1142Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Wałcz
1143Gmina Kotla
1144MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie
1145Przedsiębiorstwo Komunalne w Wieruszowie S.A.
1146PGK "Dolina Baryczy" sp. z o.o.
1147PGK "DOLINA BARYCZY" sp. z o.o.
1148PWiK w Wołominie
1149Zakład Obsługi Komunalnej Brzeziny Sp. z o.o.
1150Grupowa Oczyszczalnia Ścieków Sp. z o.o. Kutno
1151ZWiK Sp. z o.o. w Żarach
1152ŚPWiK Świdnica Sp z o. o.
1153Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dęblinie
1154ZWiK Sp. z o. o. w Oławie
1155ZWiK Sp. z o. o. w Oławie
1158ŚPWiK Świdnica Sp z o. o.
1159Wody Miejskie Stargard Sp. z o.o.
1160MPWiK S.A. Wrocław
1162Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji "NYSA" Spółka z o.o. Zgorzelec
1163PGK "Dolina Baryczy" sp. z o.o.
1164Wodociągi Zachodniopomorskie w Goleniowie
1165Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A.
1166Gmina Kamienna Góra
1167Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o. w Nowogardzie
1168Wodociągi Leszczyńskie Sp. z o.o.
1169Hydrosfera Józefów Sp. z o.o.
1170Hydrosfera Józefów Sp. z o.o.
1171Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Mielcu
1172Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Bartoszyce
1173Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych "USKOM" Sp. z o.o.
1173Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. Dopiewo
1174Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Orzesze
1174Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych "USKOM" Sp. z o.o.
1175Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Łapy
1176Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. Brzeźno

Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej