cover

Lista uczestników

Lista uczestników zamkniętego forum dyskusyjnego

Na liście dyskusyjnej zarejestrowanych jest:
- kanalizacja: 1123 osób
- wodociągi: 1103 osób
- zarzadzanie: 1095 osoby

Ze względu na postanowienia ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883) tekst jednolity z dnia 17 czerwca 2002 r. (Dz.U. Nr 101, poz. 926 z pózn. zm.) dane uczestników list dyskusyjnych na otwartej stronie Forum są ukryte. Poniżej podajemy nr uczestnika oraz przedsiębiorstwo w jakim pracuje.

Wodociągi - stacje uzdatniania wody i sieci wodociągowe
(technologia, urządzenia, materiały, wykonawcy, itp.)

NumerNazwa firmy
785MPWiK w Warszawie
786MPWiK w Warszawie
787Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej Tychy
788ZWiK w Pabianicach
789ZWiK w Pabianicach
791PWiK "WODNIK" w Jeleniej Górze
792Lesznowolskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Lesznowoli
793MPWiK Jaworzno
794Wodociągi Puławskie
795MPWiK w Łasku
796MPGK w Miłakowie
797ZPWiK w Zabrzu
798GZGK w Młodziszynie
800Urząd Gminy Wierzbica
801Gmina Smyków
802Urząd Gminy w Sokolnikach
803Urząd Gminy Bełchatów
804Gminny Zakład Komunalny w Tomicach
805Urząd Gminy Dmosin
806PWK Legionowo
807ZWiUK w Padwi Narodowej
808MZWiK w Sulejówku
809PUK w Zabierzowie
810ZGK w Szamotułach
811PUK Zielonki
813PWiK w Rudzie Śląskiej
814PORECO w Poraju
816PWiK w Gdyni
817GIWK w Gdański
818PWiK w Gorzowie Wielkopolskim
819MPWiK w Porębie
820PWiK "WiK" Sp. z o.o. Pruszcz Gdański
821Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku
822Wodociąg Marecki
823ZWiK Paczków
824PWK Czarne
825PWiK w Kutnie
826Samorządowy ZGK w Skąpem
827Hydrosfera Józefów
828MGK w Oleśnicy
829GZGK w Żórawinie
830MPWiK w Będzinie
831ZGK w Nekli
832ZBGKiM w Rudzińcu
833PUK w Zielonkach
834ZGK Gminy Wiązownica
835Urząd Gminy Kaliska
836Aquanet w Poznaniu
837PWiK w Rudzie Śląskiej
838PWiK w Kaliszu

Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej