cover

Lista uczestników

Lista uczestników zamkniętego forum dyskusyjnego

Na liście dyskusyjnej zarejestrowanych jest:
- kanalizacja: 1123 osób
- wodociągi: 1103 osób
- zarzadzanie: 1095 osoby

Ze względu na postanowienia ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883) tekst jednolity z dnia 17 czerwca 2002 r. (Dz.U. Nr 101, poz. 926 z pózn. zm.) dane uczestników list dyskusyjnych na otwartej stronie Forum są ukryte. Poniżej podajemy nr uczestnika oraz przedsiębiorstwo w jakim pracuje.

Zarządzanie firmami wod-kan
(administracja, ustalanie opłat, aspekty prawne działalności przedsiębiorstwa, itp.)

NumerNazwa firmy
800Gminny Zakład Komunalny w Tomicach
801Urząd Gminy Dmosin
802PWK Legionowo
803ZWiUK w Padwi Narodowej
804MZWiK w Sulejówku
805ZGK w Szamotułach
806Zabrzańskie PWiK
807PUK Zielonki
808PWiK w Rudzie Śląskiej
809PORECO w Poraju
811Sanockie PGK
812PWiK w Gdyni
813MPWiK w Warszawie
814GIWK w Gdański
815MPWiK w Porębie
816PWiK "WiK" Sp. z o.o. Pruszcz Gdański
817Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku
818Wodociąg Marecki
819ZWiK Paczków
820PWK Czarne
821PWiK w Kutnie
822ZWiK Gminy i Miasta Warta
823ZWiK Gminy i Miasta Warta
824ZWiK w Grodzisku Mazowieckim
825Samorządowy ZGK w Skąpem
826Hydrosfera Józefów
827MGK w Oleśnicy
828GZGK w Żórawinie
829MPWiK w Będzinie
830ZGK w Nekli
831ZBGKiM w Rudzińcu
832Grupowa Oczyszczalnia Ścieków w Łodzi (członek SEOGWŚ)
833Grupowa Oczyszczalnia Ścieków w Łodzi
834PUK w Zielonkach
835ZGK Gminy Wiązownica
836Urząd Gminy Kaliska
837Aquanet w Poznaniu
838PWiK w Rudzie Śląskiej
839PWiK w Kaliszu
840ZGK w Ogrodzieńcu
841MPGK w Chełmie
842Hydro-Tech Nowogrodziec
843GZGK w Żórawinie
844PWiK w Gorzowie Wlkp.
845Kancelaria Radców Prawnych Z. Jerzmanowski i Wspólnicy sp. k.- Konsultant prawny FDWP
846Kancelaria Radców Prawnych Z. Jerzmanowski i Wspólnicy sp. k.- Konsultant prawny FDWP
847Kancelaria Radców Prawnych Z. Jerzmanowski i Wspólnicy sp. k.- Konsultant prawny FDWP
848Kancelaria Radców Prawnych Z. Jerzmanowski i Wspólnicy sp. k.- Konsultant prawny FDWP
849Kancelaria Radców Prawnych Z. Jerzmanowski i Wspólnicy sp. k.- Konsultant prawny FDWP
850Kancelaria Radców Prawnych Z. Jerzmanowski i Wspólnicy sp. k.- Konsultant prawny FDWP

Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej