cover

Lista uczestników

Lista uczestników zamkniętego forum dyskusyjnego

Na liście dyskusyjnej zarejestrowanych jest:
- kanalizacja: 1123 osób
- wodociągi: 1103 osób
- zarzadzanie: 1095 osoby

Ze względu na postanowienia ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883) tekst jednolity z dnia 17 czerwca 2002 r. (Dz.U. Nr 101, poz. 926 z pózn. zm.) dane uczestników list dyskusyjnych na otwartej stronie Forum są ukryte. Poniżej podajemy nr uczestnika oraz przedsiębiorstwo w jakim pracuje.

Zarządzanie firmami wod-kan
(administracja, ustalanie opłat, aspekty prawne działalności przedsiębiorstwa, itp.)

NumerNazwa firmy
1111Świdnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Świdnicy Spółka z o.o.
1112Świdnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
1113Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Wałcz
1114Gmina Kotla
1115MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie
1116Przedsiębiorstwo Komunalne w Wieruszowie S.A.
1118PGK "DOLINA BARYCZY" sp. z o.o.
1120Zakład Obsługi Komunalnej Brzeziny Sp. z o.o.
1121Grupowa Oczyszczalnia Ścieków Sp. z o.o. Kutno
1122ZWiK Sp. z o.o. w Żarach
1124Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dęblinie
1125ZWiK Sp. z o. o. w Oławie
1126ZWiK Sp. z o. o. w Oławie
1127Wodociągi Miejskie Sp. z o.o. w Braniewie
1130Wody Miejskie Stargard Sp. z o.o.
1131MPWiK S.A. Wrocław
1132Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Czechowicach-Dziedzicach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
1134PGK "Dolina Baryczy" sp. z o.o.
1136Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A.
1139Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Mielcu
1140Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Bartoszyce
1141Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych "USKOM" Sp. z o.o.
1141Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. Dopiewo
1142Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Orzesze
1142ZUK w Kiełczowie
1143Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Końskich Sp. z o.o.

Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej