cover

Literatura Fachowa

Eksploatatorzy dla Eksploatatorów. Oczyszczalnia Ścieków - teoria, a rzeczywista eksploatacja

TytułEksploatatorzy dla Eksploatatorów. Oczyszczalnia Ścieków - teoria, a rzeczywista eksploatacja
AutorMateriały Seminaryjne z Pierwszego Ogólnopolskiego Forum Wymiany Doświadczeń w Dziedzinie Eksploatacji Oczyszczalni Ścieków 9-10 maj 2002r. Września
WydawcaStowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej
Cena25 zł
Promocja:22,5 zł zamawiając z forum-wodociagi
Karta zamówienia pobierz
OpisSpis Treści:
1. Podstawy procesów: Nitryfikacja, Denitryfikacja, Defosfatacja - mgr inż. Ewa Kalinowska-Przybyś
2. Defosfatacja - "ile chemii, ile biologii" - mgr inż. Maciej Kita
3. Charakterystyka ścieków surowych - ChZT, Azot - mgr inż. Ewa Kalinowska - Przybyś
4. Problemy gospodarki osadowej - przegląd - mgr inż. Maciej Bieniowski
5. Zastosowanie polimerów w celu eliminacji osadzania się struwitu i osadów wapniowych - mgr inż. Andrzej Soczek
6. Pomiary i sterowanie w oczyszczalni ścieków - uwagi eksploatacyjne - inż. Jarosław Sudoł
7. Najczęściej spotykane problemy eksploatacyjne w małych oczyszczalniach ścieków - mgr inż. Zbigniew Mazur, mgr inż. Daniel Terebiński, mgr inż. Marcin Polit
8. Osad - odpad czy produkt ? - dr inż. Roman Sobczyk
9. Szczególne zasady gospodarowania komunalnymi osadami ściekowymi - dr inż. Janusz Herman
10. Hydroobsiew z użyciem osadów ściekowych - skuteczny sposób ochrony przeciwerozyjnej skarp antropogenicznych utworów nasypowych - mgr inż. Marian Głażewski
11. Nowe akty prawne związane z eksploatacją obiektów gospodarki wodno - ściekowej oraz przepisy BHP dot. min. liczby pracowników na obiektach - mgr inż. Tomasz Wachowiak
12. Certyfikacja zawodu eksploatatora oczyszczalni ścieków - potrzeba czy konieczność - dyskusja - mgr inż. Helena Darul

Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej